Tschernobyl brennt – R.I.P. Kinderferienlager „Izumrudnoye“ ~ https://jennifer-alka.photography